Björks Maskin

Allt inom sortering och sållning
Beställ broschyrer på Keestrack sorteringsverk

*


*


*


*
BJÖRKS MASKIN, STOLPÅS 106 A, 865 91 ALNÖ
TEL 060-589 037, MOBIL 070-527 44 16